De basis voor steengoed advies ligt in de verzameling van beschikbare data. Meten is weten! Een wateraudit is hierbij een heel belangrijk instrument om uw waterverbruik in kaart te brengen en een eerste stap in een goed waterbeheersplan. Verbruiken en lozingen worden haarfijn in kaart gebracht en de kosten ervan becijferd.

In een tweede stap brengen we mogelijke waterbesparingen in kaart. Het is beter een liter water niet te verbruiken dan het gebruik ervan te optimaliseren.

Vervolgens evalueren we de inzet van alternatieve waterbronnen. Stadswater stijgt immers jaarlijks in prijs en grondwater wordt schaars en beperkt in gebruik. Kan regenwater worden ingezet en aan welke prijs? Is afvalwaterhergebruik een mogelijkheid en wat doe ik met de concentraatstroom?

Het technisch ontwerp en de specificaties van de nieuw te bouwen installatie voor proceswaterbereiding of afvalwaterzuivering en –hergebruik wordt door ons uitgewerkt, inclusief een kosten-baten analyse. Op basis van een heldere set aan gegevens kan u dan de juiste beslissing nemen. In dit hele proces ondersteunen wij u ook in contacten met de overheid (VMM, FAVV, drinkwatermaatschappijen, OVAM).

Tot slot maken wij u wegwijs in de subsidies die u voor milieuvriendelijke investeringen kan krijgen.