TECHNOLOGIE

Home TECHNOLOGIE

Elektrocoagulatie

Elektrocoagulatie (EC) is een geavanceerde waterbehandelingstechnologie en wordt gebruikt om een breed scala aan verontreinigende stoffen te verwijderen, zoals metaalionen, zwevende stoffen, fosfaten, colloïdale vaste stoffen, gekleurde verbindingen, opgeloste vaste stoffen, vet, olie, diesel, complexe organische verbindingen, bacteriën en virussen. De voordelen van elektrocoagulatie zijn, naast het grote bereik verontreinigende stoffen die kunnen worden verwijderd, geen bijkomend chemisch verbruik, minder slibproductie en een compacte en betrouwbare opstelling.

De technologie kan zowel als voorzuivering of nazuivering worden ingezet.

Elektrocoagulatie bestaat meestal uit twee ijzeren of aluminium platen in een reactor die zijn aangesloten op een stroomvoorziening. Wanneer elektrische stroom wordt toegepast op b.v. Fe-platen (hetzelfde gebeurt voor Al), oxideert ijzer tot Fe3+ en water wordt omgezet in OH en H3O+. Samen vormen ze complexen zoals Fe(OH)2+, Fe(OH)4, Fe(OH)3 en Fe2(OH)24+. Door hun polariteit trekken ze verontreinigende stoffen aan. De meeste van deze complexen lossen slecht op in water, en zullen daardoor neerslaan en verontreinigende stoffen uit het water halen.

Toepasbaar in uw sector?

Uit eigen ervaring weten we dat we in staat zijn om voor elk specifiek geval de beste oplossing te bieden. Onze referentieprojecten gaan van 2 tot 180 m³/u, en omvatten eindgebruikers actief in verschillende sectoren zoals textiel, metaalbewerking, voedings- en drankenindustrie, papier en pulp, tankreiniging, mijnbouw en stortplaatsen.

Elektrocoagulatie

Case textielafvalwaterhergebruik

Case stortplaatspercolaat

Aerobe waterzuivering

De veelvuldig toegepaste aerobe biologische zuivering van afvalwater gebeurt met behulp van bacteriën die georganiseerd zijn in vlokken of biofilm en voldoende zuurstof ter beschikking krijgen met een beluchtingssysteem om de vuilvracht af te breken.

Naast de klassieke bioreactor met vlokkig slib (reactor + nabezinker) wordt de MembraanBioreactor toegepast, waarbij de nabezinker vervangen wordt door ondergedompelde of externe membranen die het slib tegenhouden en enkel het gezuiverd water doorlaten.

De Moving Bed BioReactor (MBBR) is een slib op drager systeem (kunststof), waarbij de drager vrij in de bioreactor zweeft. Het biofilmslib dat van de drager valt wordt afgescheiden in de nabezinker.

De korrelslib reactor is een compacte reactor waarbij de bacteriën zich groeperen in korrels die zeer goed bezinken en dus in grote concentratie kunnen gehouden worden in de reactor. Cre@Aqua levert de CreaTainer™ die een kleine footprint combineert met een hoog zuiveringsrendement aan lagere operationele kost.

Specifiek voor bestaande aerobe biologische waterzuiveringsinstallaties ontwikkelde Cre@Aqua het CreaGran™ concept. Deze aanpak verbetert de kwaliteit en de bezinkingseigenschappen van het slib in die mate dat u hiermee tot 30 % energie en chemicaliën bespaart, met een lagere slibproductie voor éénzelfde of zelfs beter zuiveringsrendement.

Membraantechnologie

Membranen zijn niet meer weg te denken uit het waterbehandelingsproces. Denk maar aan de omvangrijke ontziltingsinstallaties in het Midden-Oosten waar omgekeerde osmose units enorme hoeveelheden zeewater ontzouten tot drinkwater. Omgekeerde Osmose is een technologie die reeds 50 jaar bestaat en inmiddels gemeengoed is geworden. Naast Omgekeerde Osmose wint ook Microfiltratie, Ultrafiltratie en de laatste jaren ook Nanofiltratie aan belang. Nieuwere technieken zoals Electrodialyse en Membraandestillatie zijn het resultaat van intensief onderzoek en dragen bij tot het verder opzuiveren van de concentraatstromen afkomstig van behandeling met Omgekeerde Osmose.

Het team van Cre@Aqua heeft de kennis en de ervaring om de juiste membraantechnologie ifv de vereisten van de klant toe te passen.

Case chemische industrie

Zero Liquid Discharge

Zero Liquid Discharge (ZLD) is een afvalwaterbehandelingsstrategie ontworpen om quasi alle water te onttrekken uit een waterige afvalstroom (meestal concentraat) waardoor er enerzijds zeer zuiver water en anderzijds een vaste reststof overblijft

Drivers hiervoor zijn de strengere wetgeving op lozing, watertekort, de stijgende lozingskosten en ook de publieke bewustwording dat het allemaal duurzamer moet. In het algemeen start de ZLD behandeling na de omgekeerde osmose stap, waarbij de concentraatstroom verder wordt ontwaterd. De technologie hiervoor gebruikt is een heel areaal aan indampers en kristallisators, die zeer duur zijn en energieverslindend. Alternatieve technologieën zijn veelal membraan gerelateerd zoals forward osmose, membraandestillatie en elektrodialyse. Deze zijn goedkoper in gebruik maar hebben nood aan opschaling

Waste2Value

Afvalwater is naast een bron van te hergebruiken proceswater ook rijk aan andere componenten die kunnen worden teruggewonnen. Denken we maar aan de nutrienten stikstof en fosfor, zware metalen, specifieke organische componenten, zouten etc..

De anaërobe behandeling van afvalwater resulteert in productie van biogas, maar in een gecontroleerde stap kunnen ook vetzuren worden gewonnen.

Het slib afkomstig van aërobe biologische zuivering bevat alginaten die in tal van toepassingen kunnen worden gebruikt (beton, bioplastics, lijm).

De winning van componenten uit afvalwater of de behandeling ervan kan de operationele kosten van uw waterbehandeling doen dalen via de opbrengst van deze componenten. Wij kunnen u helpen in een techno-economische analyse van deze stappen.

creataqua-beeld1