Door veranderingen in het productieproces is uw waterbehandelings- of afvalwaterzuiveringsproces mogelijk niet meer optimaal afgesteld. Veranderingen in kwantiteit en kwaliteit van het voedingswater, andere vereisten voor het effluent of proceswater, nieuwe membranen van een andere leverancier, andere chemicaliën zorgen ervoor dat het proces suboptimaal werkt met als gevolg hogere operationele kosten. Samen met u evalueren wij het hele proces op mogelijkheid van optimalisatie.

Testen op laboschaal of on-site bepalen de optimale parameters.

Een kosten-baten analyse geeft u de tools in handen om aanpassingen door te voeren.