OVER ONS v1

Home OVER ONS v1

Opgericht door Marc Feyaerts in 2015 beoogt Cre@Aqua bedrijven en opdrachtgevers te helpen in het duurzaam gebruik van water, de olie van de 21ste eeuw. Cre@Aqua helpt de klant op een creatieve, duurzame en kostenbesparende manier om te springen met water.

Dit doet het door het aanbieden van:
Consultancy:

advies op maat gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in industrieel en communaal afvalwater en proceswater.

Rethinking:

nieuwe concepten introduceren en aanpassing van bestaande concepten.

Engineering:

technisch uitwerken van de voorgestelde oplossingen.

Bovendien leggen wij ook de link naar:
Cradle-to-Cradle:

oftewel afvalwater als een bron van grondstoffen. Naast het gezuiverde water kan ook de aanwezige stikstof en fosfor worden gerecupereerd, is er mogelijkheid tot hergebruik van de zouten, recuperatie van energie door warmterecuperatie of biogasproductie, winning van vetzuren, kleurstoffen en andere moleculen etc. Afvalwaterzuivering is niet langer het lelijke eendje maar wordt een echte productie-eenheid die als dusdanig ook dient te worden ontworpen en opgevolgd.

Recycle:

wat gebruikt is kan worden gerecycleerd, waardoor de druk op onze natuurlijke rijkdommen wordt verminderd. Waterhergebruik zorgt voor besparing op grondwater en het steeds maar duurder wordende drinkwater.

Environmental:

de waterproblematiek kan niet los worden gezien van de milieuproblematiek zoals het energievraagstuk, duurzaam omgaan met grondstoffen, de opwarming van de aarde etc. Cre@Aqua beoogt dan ook haar steentje bij te dragen tot een duurzame aanpak van de milieuproblematiek in haar geheel.