In samenwerking met onderzoeksgroep BioWAVE (UAntwerpen), voerde Cre@Aqua een VLAIO innovatiemandaat uit. De doelstelling hierbij was om de korrelslibtechnologie te valoriseren en demonsteren in een industriële context. Een van deze uitgewerkte cases betrof een pilootdemonstratieproject voor innovatieve waterzuivering en waterhergebruik onsite een groente verwerkend bedrijf. Ter gelegenheid van de 2022 capture days, met als hosts UAntwerpen en de port of Antwerp-Bruges, werden de resultaten van deze case gepresenteerd aan een breed publiek.